تغییرات در وزارت ارشاد

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدرضا صالحی امیری در حاشیه نمایشگاه مطبوعات، با تاکید براصل تثبیت مدیریتی در وزارت خانه و سازمان های تابعه تصریح کرد: ارزیابی بنده از عملکرد معاونت مطبوعاتی مثبت است و در این سه سال موفقیت های خوبی به دست آمده است که ایجاد نظام انضباطی، شفاف سازی، قانون مند کردن فعالیت‌ها و تدوین پیش نویس سازمان نظام رسانه ای از آن جمله اند و لازم است که این فضا و روحیه نشاط و چابکی حاکم بر آن تقویت شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با هدف ایجاد ثبات و آرامش در وزارت ارشاد و سازمان های تابعه تغییرات، بسیار محدود و صرفا در حد ضرورت خواهد بود.